[1]
Žilinskienė L., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, CrimLithuan, t. 7, p. 133-135, gruodž. 2019.