[1]
Šupa M., „Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose“, CrimLithuan, t. 7, p. 8-26, gruodž. 2019.