[1]
Dobryninas A., Aleknevičienė J., ir Pocienė A., „Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete“, CrimLithuan, t. 7, p. 74-103, gruodž. 2019.