[1]
Zaksaitė S., „Sukčiavimas šachmatuose: integruoto teisinio reguliavimo poreikis“, CrimLithuan, t. 8, p. 57-83, gruodž. 2020.