[1]
Žilinskienė L., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, CrimLithuan, t. 8, p. 107-109, gruodž. 2020.