Šupa M. „Biopolitika Ir Disciplinavimas Vilniaus Miesto viešąsias Erdves reglamentuojančiuose Teisiniuose Dokumentuose“. Kriminologijos Studijos, T. 7, 2019 m.gruodžio, p. 8-26, doi:10.15388/CrimLithuan.2019.7.1.