Dobryninas A., Aleknevičienė J., ir Pocienė A. „Kriminologinio žinojimo Konstravimas: Tarpdalykinių Kriminologijos Studijų Formavimosi Ir Vykdymo Patirtis Vilniaus Universitete“. Kriminologijos Studijos, T. 7, 2019 m.gruodžio, p. 74-103, doi:10.15388/CrimLithuan.2019.7.4.