Zaksaitė S. „Sukčiavimas šachmatuose: Integruoto Teisinio Reguliavimo Poreikis“. Kriminologijos Studijos, T. 8, 2020 m.gruodžio, p. 57-83, doi:10.15388/CrimLithuan.2020.8.3.