Dobryninas Aleksandras, Aleknevičienė Jolanta, ir Pocienė Aušra. „Kriminologinio žinojimo Konstravimas: Tarpdalykinių Kriminologijos Studijų Formavimosi Ir Vykdymo Patirtis Vilniaus Universitete“. Kriminologijos studijos 70 (gruodžio 20, 2019): 74-103. žiūrėta gruodžio 2, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/16707.