1.
Žilinskienė L. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. CrimLithuan [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];70:133-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/16703