1.
Šupa M. Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose. CrimLithuan [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];70:8-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/16704