1.
Dobryninas A, Aleknevičienė J, Pocienė A. Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete. CrimLithuan [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];70:74-103. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/16707