1.
Žilinskienė L. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. CrimLithuan [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio11 d.];8:107-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/24934