[1]
Šinkūnienė J., Jasionytė-Mikučionienė E., Ruskan A. ir Šolienė A. 2020. Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: reikšmės ir funkcijų kaitos aspektai. Lietuvių kalba. 14 (birž. 2020), 1-78. DOI:https://doi.org/10.15388/LK.2020.22460.