[1]
Vaičiakauskienė S. 2014. Prielinksnio VIRŠ kodifikacijos ir realiosios vartosenos santykis. Lietuvių kalba. 8 (gruodž. 2014), 1-8. DOI:https://doi.org/10.15388/LK.2014.22650.