(1)
Šinkūnienė J.; Jasionytė-Mikučionienė E.; Ruskan A.; Šolienė A. Diskurso žymikliai Lietuvių Kalboje: Reikšmės Ir Funkcijų Kaitos Aspektai. LK 2020, 1-78.