(1)
Jasiūnaitė B.; Konickaja J. Žiemos reiškinių Metaforos Lietuvių Ir Rusų Poetiniuose Tekstuose. LK 2019, 1-16.