(1)
Jasionytė-Mikučionienė E. Semantinės Ir struktūrinės Modalumo raiškos Priemonių ypatybės Senuosiuose (XVI A.) Lietuvių Kalbos raštuose. LK 2016, 1-21.