(1)
Judžentytė G. Dėl Vietos Prieveiksmių ČIA Ir TEN Vartojimo Pabradės-Joniškio Areale. LK 2014, 1-17.