(1)
Vaičiakauskienė S. Prielinksnio VIRŠ Kodifikacijos Ir Realiosios Vartosenos Santykis. LK 2014, 1-8.