(1)
Judžentytė G. Dėl Vietos Prieveiksmių ČIA Ir TEN Rytų aukštaičių uteniškių patarmėje. LK 2011, 1-14.