(1)
Čižik-Prokaševa V. Preliminarus Lietuvių Kalbos Depiktyvų Ir Kitų į Situacijos Dalyvį Orientuotų Antrinių Predikatyvų Semantinis žemėlapis. LK 2011, 1-16.