(1)
Galinskaitė R. Pritarimo Strategija Jaunimo Pokalbiuose: Funkcijos Ir raiška. LK 2011, 1-19.