(1)
Žalkauskaitė G. Idiolektų požymiai Elektroninių laiškų Skyryboje. LK 2011, 1-19.