(1)
Vaičiulytė-Semėnienė L. Konstrukcijų Su ʻbūdamas’ Semantika Ir morfosintaksinės raiškos Polinkiai. LK 2010, 1-13.