(1)
Spraunienė B. Apibrėžtumo Kategorija Ir Jos Tyrimai Lietuvių Kalbotyroje. LK 2008, 1-11.