Vaičiakauskienė S. (2014). Prielinksnio VIRŠ kodifikacijos ir realiosios vartosenos santykis. Lietuvių Kalba, (8), 1-8. https://doi.org/10.15388/LK.2014.22650