Čižik-Prokaševa V. (2011). Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis. Lietuvių Kalba, (5), 1-16. https://doi.org/10.15388/LK.2011.22795