Juzelėnienė S., & Šarkauskienė S. (2011). Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje. Lietuvių Kalba, (5), 1-9. https://doi.org/10.15388/LK.2011.22797