Vaičiulytė-Semėnienė L. (2010). Konstrukcijų su ʻbūdamas’ semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai. Lietuvių Kalba, (4), 1-13. https://doi.org/10.15388/LK.2010.22853