Jasionytė-Mikučionienė E. Semantinės ir struktūrinės modalumo raiškos priemonių ypatybės senuosiuose (XVI A.) lietuvių kalbos raštuose. Lietuvių kalba, n. 10, p. 1-21, 15 gruodž. 2016.