Judžentytė G. Dėl vietos prieveiksmių ČIA ir TEN vartojimo Pabradės-Joniškio areale. Lietuvių kalba, n. 8, p. 1-17, 22 gruodž. 2014.