Bakšienė R. Priebalsių pakitimai Klaipėdos krašto aukštaitiškosiose šnektose: XXI a. padėtis. Lietuvių kalba, n. 8, p. 1-16, 22 gruodž. 2014.