Čižik-Prokaševa V. Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis. Lietuvių kalba, n. 5, p. 1-16, 28 gruodž. 2011.