Juzelėnienė S.; Šarkauskienė S. Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje. Lietuvių kalba, n. 5, p. 1-9, 28 gruodž. 2011.