Vaičiulytė-Semėnienė L. Konstrukcijų su ʻbūdamas’ semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai. Lietuvių kalba, n. 4, p. 1-13, 25 spal. 2010.