Čižik-Prokaševa Veslava. 2011. „Preliminarus Lietuvių Kalbos Depiktyvų Ir Kitų į Situacijos Dalyvį Orientuotų Antrinių Predikatyvų Semantinis žemėlapis“. Lietuvių Kalba, nr. 5 (gruodžio), 1-16. https://doi.org/10.15388/LK.2011.22795.