Jasiūnaitė B. ir Konickaja J. (2019) „Žiemos reiškinių metaforos lietuvių ir rusų poetiniuose tekstuose“, Lietuvių kalba, (13), p. 1-16. doi: 10.15388/LK.2019.22484.