Vaičiakauskienė S. (2014) „Prielinksnio VIRŠ kodifikacijos ir realiosios vartosenos santykis“, Lietuvių kalba, (8), p. 1-8. doi: 10.15388/LK.2014.22650.