Čižik-Prokaševa V. (2011) „Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis“, Lietuvių kalba, (5), p. 1-16. doi: 10.15388/LK.2011.22795.