Juzelėnienė S. ir Šarkauskienė S. (2011) „Vaizdažodinė (multimodalinė) metafora spausdintinėje reklamoje“, Lietuvių kalba, (5), p. 1-9. doi: 10.15388/LK.2011.22797.