[1]
Šinkūnienė J., Jasionytė-Mikučionienė E., Ruskan A., ir Šolienė A., „Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: reikšmės ir funkcijų kaitos aspektai“, LK, nr. 14, p. 1-78, birž. 2020.