[1]
Vaičiakauskienė S., „Prielinksnio VIRŠ kodifikacijos ir realiosios vartosenos santykis“, LK, nr. 8, p. 1-8, gruodž. 2014.