[1]
Bakšienė R., „Priebalsių pakitimai Klaipėdos krašto aukštaitiškosiose šnektose: XXI a. padėtis“, LK, nr. 8, p. 1-16, gruodž. 2014.