[1]
Čižik-Prokaševa V., „Preliminarus lietuvių kalbos depiktyvų ir kitų į situacijos dalyvį orientuotų antrinių predikatyvų semantinis žemėlapis“, LK, nr. 5, p. 1-16, gruodž. 2011.