[1]
Galinskaitė R., „Pritarimo strategija jaunimo pokalbiuose: funkcijos ir raiška“, LK, nr. 5, p. 1-19, gruodž. 2011.