[1]
Vaičiulytė-Semėnienė L., „Konstrukcijų su ʻbūdamas’ semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai“, LK, nr. 4, p. 1-13, spal. 2010.