Jasiūnaitė B., ir Konickaja J. „Žiemos reiškinių Metaforos Lietuvių Ir Rusų Poetiniuose Tekstuose“. Lietuvių Kalba, nr. 13, 2019 m.gruodžio, p. 1-16, doi:10.15388/LK.2019.22484.