Vaičiakauskienė S. „Prielinksnio VIRŠ Kodifikacijos Ir Realiosios Vartosenos Santykis“. Lietuvių Kalba, nr. 8, 2014 m.gruodžio, p. 1-8, doi:10.15388/LK.2014.22650.