Bakšienė R. „Priebalsių Pakitimai Klaipėdos krašto aukštaitiškosiose šnektose: XXI A. Padėtis“. Lietuvių Kalba, nr. 8, 2014 m.gruodžio, p. 1-16, doi:10.15388/LK.2014.22652.